Jenny Svensson

Jenny Svensson är biträdande lektor i företagsekonomi, med inriktning offentlig organisation, vid Södertörns högskola och Förvaltningsakademin. Hon forskar framförallt om politik och praktik i skolans värld och i relation till den offentligt finansierade kulturen.

I Organisation & samhälle:

Varför är det så många som granskar så mycket?

Print Friendly, PDF & Email