Janet Vähämäki

Foto: Juliana Wiklund

Janet Vähämäki är forskare på SCORE, Stockholms Centrum för forskning om offentlig förvaltning. Hennes forskning hand­lar om styrning av offentlig förvaltning, framför­ allt frågor om resultatmätningar och resultatstyrning i utvecklingssam­arbetet. Janet har tidigare praktisk erfarenhet av att ha arbetat på bl.a. Sida och UD.

I Organisation & samhälle:

Idéer om tillit  och ­kontroll kommer i reformvågor

 

Print Friendly, PDF & Email