Caroline Waks

Caroline Waks är docent vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse har framförallt rört hur synliggörande teknologier påverkar professionella gruppers yrkesutövning och autonomi.

Tillsammans med Maria Blomgren medverkar hon i boken Att styra organisationer med konkurrens (Lund: Studentlitteratur).

I Organisation & Samhälle:

När sjukvård ska kommuniceras – om en ny profession i granskningssamhällets kölvatten

Att styra ­professionella organisationer med ­konkurrens – vilka är ­utmaningarna?