Linda Wedlin

Foto: Mikael Wallerstedt

Linda Wedlin är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om organisering, granskning och styrning av offentlig sektor, särskilt universitet. Hon publicerade nyligen boken Det ostyrda universitetet? (Makadam, 2017).

I Organisation & Samhälle:

Global konkurrens – högre utbildning som sport?