Karl Wennberg

Karl Wennberg är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Ratioinstitutet. Han forskar om relationen mellan entreprenörskap och tillväxt i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet och forskningen har utkommit i ett flertal tidskrifter, i monografin Knowledge Intensive Entrepreneurship (2010) samt under hösten 2014 i monografin Inclusive Growth in Europe på Bertil Ohlin Förlag.

I Organisation & samhälle:

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt – en kritisk granskning

Print Friendly, PDF & Email