Karl Wennberg

Karl Wennberg är pro­fessor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Han forskar om relationen mellan entreprenörskap och tillväxt i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet och forskningen har utkommit i ett flertal tidskrifter, i monografin Knowledge Intensive Entrepreneurship (2010) samt under hösten 2014 i monografin Inclusive Growth in Europe på Bertil Ohlin Förlag.

I Organisation & samhälle:

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt – en kritisk granskning

Sociala medier som ett sätt att skapa ett nytt (arbets)liv