Ann-Sofie Westelius

Ann-Sofie Westelius är ekonomie licentiat från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som organisationskonsult, främst med inriktning mot förändringsprocesser och ”mjuka” frågor såsom organisationskultur, värdegrundsfrågor och ledarskap. Uppdragen innefattar utbildning, rådgivning och utvärdering, huvudsakligen inom statsförvaltningen.

I Organisation & samhälle:

Gärna förtroende men först ett rejält ansvar

Print Friendly, PDF & Email