Karolina Windell

Karolina Windell är ekonomie doktor i företagsekonomi och verksam som forskare på Score (Stockholm Centre for Organizational Research), Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Karolinas forskning handlar om idéer om ansvarsfulla organisationer, och i synnerhet vilken roll mediebilder spelar för att påverka uppfattningar om ansvarstagande. Karolina är aktuell med boken Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol.

I Organisation & samhälle:

Mediebilden formar föreställningar om vad som är ansvar

Hållbara investeringar: om ansvar, risk och värde på finansmarknaden, Emma Sjöström. Sanoma Förlag, 2014. Bokrecension

Print Friendly, PDF & Email