Karin Winroth

Karin Winroth är lektor i företagsekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola. Under de senaste åren har hon intresserat sig för konsumtionskultur och hur varumärken används som symbol av olika aktörer. Ett fokus har bland annat varit hur processer för varumärkesskapande integreras med de nuvarande digitala möjlig­heterna.

I Organisation & Samhälle:

Kollegial organisering och professionell kultur – en organiseringsform med flera fördelar

Besatta av varumärken

Print Friendly, PDF & Email