Carl Yngfalk

Carl Yngfalk är fil. dr i företagsekonomi vid Score, Stockholms universitet. Hans forskning handlar om relationen mellan konsumentkulturen och välfärdsstaten med fokus på hur makt, motstånd och identitet kommer till uttryck på och kring marknader.

I Organisation & samhälle:

Ska vi konsumera oss till hälsa?

Print Friendly, PDF & Email