Lena Zander

Lena Zander är professor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande, vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har erhållit Riskbankens Jubileumsfonds Sabbaticalanslag 2016/2017 för att arbeta med projektet ”Globala virtuella teamledare: nya möjligheter för multikulturellt ledarskap” som gästforskare på Chinese University of Hong Kong.

I Organisation & samhälle:

Går det att leda på distans?

Print Friendly, PDF & Email