2014/01, Vem är du?

… Lena Mossberg?

”Jag har precis köpt ett pensionat”

Lena Mossberg

Vem är du?
Lena: Jag är professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och gästprofessor på Handelshögskolan i Bodö, Universitetet i Nordland i Norge. Min forskning är inriktad på konsumentens upplevelser och appliceras på hotell, restaurang och turism.
Vad arbetar du med just nu?
Lena: Framför allt handleder jag många doktorander, både här i Göteborg och i Norge. Dessutom handleder jag doktorander vid universitetet i Dar es Salaam i Tanzania där jag är involverad i ett Sida-projekt tillsammans med min kollega Tommy Andersson. Jag arbetar också med ett urbant utvecklingsprojekt i Kenya (Kisumu vid Victoriasjön). Projektets fokus ligger på marknadsplatser och ekoturism och det är ett samarbete mellan Handelshögskolan i Göteborg, Chalmers och två kenyanska universitet.
Berätta något spännande som vi inte vet om dig!
Lena: Jag har precis köpt ett pensionat tillsammans med en kock som har en gedigen praktisk erfarenhet av att driva restaurang. Här får jag en testarena för att förena teori och praktik. Det skall bli fantastiskt roligt eftersom jag har många idéer som jag vill testa tillsamman med kollegor och studenter.
Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?
Lena: Att vara synlig och ta ett större utrymme. Det är mest nationalekonomer och ingenjörer som syns i den ekonomiska och politiska debatten. Ibland känns det som att vi spelar i b-laget och har svårt att få plats i a-laget.
Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?
Lena: Jag tycker det är för mycket fokus på de traditionella näringarna. Varför inte mer om kultur och turism? Det finns mängder av intressanta aspekter att belysa som är relaterade till olika företagsekonomiska områden. Vid handelshögskolan i Göteborg bedriver vi intressant forskning inom t.ex. upplevelseredovisning, hållbarhetsmätningar av evenemang, datorspel och hur konsumenter värderar besök vid kulturinstitutioner.
Varför?
Lena: Min uppfattning är att det är svårare att få anslag från forskningsfonder om man inte ägnar sig åt mer traditionella näringar som industri, jordbruk eller fiske. Det verkar vara finare att forska om dessa näringar. Jag fick kommentarer på en ansökan om samverkan inom turism som gick ut på att näringen inte var tillräckligt mogen ännu. Hur länge skall vi vänta? På många platser är turismen den näring som sysselsätter flest personer och det sker många innovationer inom denna sektor.