Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

December 10, 2016

Stefan Tengblad
Författare

Stefan Tengblad

Stefan Tengblad är professor i human resource management vid Centrum för global HRM vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han bedriver forskning om ledarskap och medarbetarskap i olika …

Läs mer »
Mats Alvesson
Författare

Mats Alvesson

Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har under lång tid bedrivit närstudier av ledarskap i organisationer och har bland annat …

Läs mer »
Stefan Sveningsson
Författare

Stefan Sveningsson

Stefan Sveningsson är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har under lång tid bedrivit närstudier av ledarskap i organisationer och har bland annat …

Läs mer »
Johan Alvehus
Författare

Johan Alvehus

Johan Alvehus är docent i tjänstevetenskap. Hans forskning handlar främst om ledarskap och organisering av professionellt arbete, och hans undervisning rör sig inom samma fält. …

Läs mer »
Thomas Andersson
Författare

Thomas Andersson

Thomas Andersson arbetar som biträdande professor vid Högskolan i Skövde där han också leder forskningsgruppen Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens. Han forskar framförallt om ledarskap, medarbetarskap, …

Läs mer »
Ingemund Hägg
Författare

Ingemund Hägg

Ingemund Hägg är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han var med och initierade och grundade Föreningen Företagsekonomi i Sverige. I Organisation & Samhälle: …

Läs mer »
Lars Engwall
Författare

Lars Engwall

Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han har i sin forskning behandlat förändringsprocesser i olika slag av organisationer, särskilt dagstidningar, banker …

Läs mer »
Lucia Crevani
Författare

Lucia Crevani

Lucia Crevani är docent i företagsekonomi. Lucia intresserar sig för förnyelse av ledarskap, genus och mångfald, kopplingen mellan teknik (främst digital teknik) och organisatoriska processer. …

Läs mer »
Eva Lindell
Författare

Eva Lindell

Eva Lindell arbetar som lektor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola och har flerårig yrkeserfarenhet av arbete med personalfrågor inom olika organisationer, främst i offentlig sektor. …

Läs mer »
Anna Jonsson
Författare

Anna Jonsson

Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och forskare vid Score. Hon forskar om kunskap och lärande i organisationer och samhället, och …

Läs mer »
Modal popup Mobile - Välkommen