Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

October 15, 2018

Lovisa Näslund
Författare

Lovisa Näslund

Lovisa Näslund är ekono­mie doktor och biträdande lektor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Hon forskar framförallt om förtroendeskapande i olika empiriska sammanhang, exempelvis ekologiska märkningar, …

Läs mer »
Karin Winroth
Författare

Karin Winroth

Karin Winroth är lektor i företagsekonomi vid Institutionen för Samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hon intresserar sig för konsumtionskultur, sociala medier och hur varumärken används som symbol …

Läs mer »
Modal popup Mobile - Välkommen