Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

April 13, 2019

Författare

Katharina Rahnert

Katharina Rahnert är filosofie doktor och lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Hon int­resserar sig bland annat för historiska frågor kopplade till revisionsbranschen. I …

Läs mer »
Linda Wedlin
Författare

Linda Wedlin

Linda Wedlin är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om organisering, granskning och styrning av offentlig sektor, särskilt universitet. Hon studerar också …

Läs mer »
Författare

Niklas Bomark

Dr. Niklas ­Bomarks forskning handlar om konkurrens, utvärdering och organisations­demografi. Niklas är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. I Organisation & Samhälle: Konkurrens som ­organisation …

Läs mer »
Författare

Peter Edlund

Dr Peter Edlunds forskning handlar om status, konkurrens och organisation bland skolor och forskningsfinansiärer. Peter är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala ­universitet. I Organisation & …

Läs mer »
Stefan Arora-Jonsson
Författare

Stefan Arora-Jonsson

Stefan Arora-Jonsson är professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han arbetar inom fältet organisation med frågor som rör samhällets organisering.

Läs mer »
Mats Jutterström
Författare

Mats Jutterström

Mats Jutterström forskar och undervisar vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Score. Hans forskning handlar dels om organisering av marknader, (se boken Organizing & Reorganizing …

Läs mer »
Författare

Jerzy Kociatkiewicz

Jerzy Kociatkiewicz är docent vid Sheffield University Man­age­ment School, University of Sheffield. Jerzy fokuserar på alldagliga organisationsupplevelser och berättelser av organisering i sin forskning. Han …

Läs mer »
Modal popup Mobile - Välkommen