För pressen

Vi hoppas att våra artiklar får dig intresserad och nyfiken. Vi är givetvis angelägna om att forskning om företagsekonomi sprids.

Organisation & Samhälle är oumbärlig för den som vill hålla sig uppdaterad om företagsekonomiska perspektiv på aktuella samhällsfrågor.

Skall du skriva om ett angeläget ämne och vill ha forskningssynpunkter, är du välkommen att kontakta våra författare. Vill du ha hjälp med att få kontakt med någon kan du höra av dig till någon i  redaktionenredaktionsrådet eller till Monica Haglund på monica.haglund (at) score.su.se.