Skolan är en fråga som ständigt är aktuell. Det rapporteras i media om Pisamätningar, om fria skolval, om skolkoncerner, om reformer, om digitalisering – och så vidare. Men även företagsekonomer har spännande saker att säga om skolan och det pågår flera forskningsprojekt med anknytning till skolan.

Under våren 2022 kommer tidskriften Organisation & Samhälle ge ut ett temanummer om just skolan. Temat är brett och omfattar olika typer av företagsekonomiska perspektiv på skolan. Det kan röra frågor om organisering, om skolan som marknad, om ledarskap, om prestationsredovisning, om förändringsarbete, om varumärkning, med mera. Vi välkomnar bidrag som är forskningsbaserade och skrivna på ett sätt som riktar sig till en bredare allmänhet.

Skicka gärna ett utkast eller sammanfattning på artikel senast den 15 december 2021. Ett genomarbetat manus behöver vara klart den 1 februari 2021. Skicka till någon av gästredaktörerna Sanna Eklund sanna.eklund@spa.gu.se eller Hans Hasselbladh hans.hasselbladh@oru.se.

Artiklar i Organisation & Samhälle omfattar maximalt 12 000 tecken inkl. blanksteg (ca 1600 ord).

Tänkbara ämnen inkluderar, men är inte begränsade till:

  • digitalisering av undervisning
  • skola och marknad
  • rektors ledarskap
  • rektorrollens utveckling
  • läraryrket och professionaliseringsprocesser
  • skolreformer
  • verksamhetsstyrning i skolan

Läs gärna våra utförliga instruktioner för texter i Organisation & Samhälle.