Om oss

Organisation & Samhälle

Tidskriften Organisation & Samhälle (O&S) startades 2014 för att belysa företagsekonomins
roll i samhällsdebatten. Inom svensk företagsekonomi finns både breda och djupa kunskaper
om hur organisationer fungerar, exempelvis hur de struktureras och styrs, deras relationer
till marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi. Sådana kunskaper är
centrala för att förstå samtida samhällsproblem. Det moderna samhället är ett
organisationssamhälle i vilket vi behöver kunskap om hur formella organisationer fungerar
men också om organiseringspraktiker och processer i vidare bemärkelse bortom
organisationen.


O&S vänder sig till alla som är intresserade av aktuella samhällsfrågor inom och utanför
akademin. Artiklarna är författade av verksamma forskare och knyter an till aktuella
företagsekonomiska forskningsrön och problemställningar. Den tryckta tidskriften når medlemmarna i föreningen Företagsekonomi i Sverige och distribueras till
medarbetare i privata och offentliga organisationer runt om i Sverige.


Adress och kontaktuppgifter:
Chefredaktör Johan Alvehus, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Epost johan.alvehus@ism.lu.se.

Art Director/bildredaktör: Mats Mjörnemark, Community Works, Malmö
Webbutveckling och Content Manager: Lotta Schwarz, AB Moorey Technology, Stockholm
Organisation & Samhälle är utgiven med stöd från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse.

Föreningen Företagsekonomi i Sverige FEKIS

Föreningen Företagsekonomi i Sverige FEKIS har till uppgift att bidra till att utveckla det företagsekonomiska ämnet i Sverige på universitets- och högskolenivå. Föreningen är verksam med frågor avseende på utbildning, forskning och samhällskontakter. Föreningen välkomnar  lärare och forskare (inkl. doktorander) i företagsekonomi att bli medlemmar.  Även  forskare och lärare i närstående ämnen och andra personer som samarbetar med lärare och forskare i företagsekonomi kan ansöka om medlemskap. Att vara individuell medlem är kostnadsfritt.

Till www.fekis.se