Redaktionsrådet

Mats Alvesson, Lunds universitet. E-post: mats.alvesson(at)fek.lu.se
Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och även knuten till University of Queensland, Brisbane och Cass Business School, London.

Björn Axelsson, Handelshögskolan i Stockholm. E-post: Bjorn.Axelsson(at)hhs.se
Björn Axelsson är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han förknippas dels med den s.k. IMP-Gruppens forskning om industriell marknadsföring och inköp, dels med inköpsforskning i en vidare mening.

Bino Catasús, Stockholms universitet. E-post: bic(at)fek.su.se
Bino Catasús är professor vid Stockholms universitet, närmare bestämt professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision.

Barbara Czarniawska, Göteborgs universitet. E-post: Barbara.Czarniawska(at)gri.gu.se
Barbara Czarniawska innehar Torsten och Ragnar Söderbergsprofessur i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där hon har ansvar för forskningsprogrammet Managing Overflow.

Karin M. Ekström, Högskolan i Borås. E-post: karinm.ekstrom(at)hb.se
Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, vid Högskolan i Borås där hon leder forskargruppen Sustainable Consumption Research Group.

Per Forsberg, Örebro universitet. E-post: per.forsberg(at)oru.se
Per Forsberg är docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Örebro universitet. Pers forskning handlar om redovisningens roll i olika typer av organisationer och deras koppling till samhället.

Maria Grafström, docent vid Stockholms universitet. E-post: maria.grafstrom(at)score.su.se
Maria Grafström är docent i företagsekonomi och verksam vid Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Marias forskning handlar om medier och organisationer.

Bengt Jacobsson, Södertörns högskola. E-post: bengt.jacobsson(at)sh.se
Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola och har forskat om reformer, styrning och förändring i offentliga organisationer.

Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet. E-post: karin.jonnergard(at)lnu.se
Karin Jonnergård är professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och Lund universitet. Hon är en av grundarna av det svenska nätverket för professionsforskning och Gruppen för bolagsstyrningsforskning vid Linnéuniversitetet.

Anna Jonsson, Lunds universitet. E-post: anna.jonsson(at)fek.lu.se
Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Anna forskar om kunskapsöverföring och lärande inom organisationer och i samhället.

Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm. E-post: Lars.Strannegard(at)hhs.se
Lars Strannegård är rektor vid Handelshögskolan i Stockholm och innehavare av Bo Rydin och SCAs professur i ledarskap.

Magnus Söderlund, Handelshögskolan i Stockholm. E-post: Magnus.Soderlund(at)hhs.se
Magnus Söderlund är professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring, och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm.

Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet. E-post: Alexandra.Waluszewski(at)sts.uu.se
Alexandra Waluszewski är professor i företagsekonomi och forskningsledare vid Uppsala universitets Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier (Uppsala STS).