Vill du medverka i höstnumret 2021?

  Tema för höstnumret, nummer 2, 2021 är Beslutsunderlag inom finans och redovisning.

  Huvudfokus är vilka beslutsunderlag som kan erhållas från kvantitativ forskning, vilket är en hittills underrepresenterad inriktning inom företagsekonomisk forskning i Sverige. Ett syfte med temanumret är följaktligen att lyfta fram den kunskap som finns inom forskning i finans och redovisning i Sverige och den praktiska relevans som denna forskning kan erbjuda.

  Du som är verksam som forskare eller doktorand inom ämnet företagsekonomi är välkommen med bidrag. Vi välkomnar populärvetenskapliga bidrag baserade på tidigare publicerad forskning.

  Här är några exempel på breda områden med praktisk relevans:

  • Redovisningens effekter på kapitalmarknader
  • Periodiseringar och redovisningskvalitet
  • Karakteristika hos revisorer och revisionskvalitet
  • Hållbarhetsrapportering och marknadsvärdering
  • Finansiering av intellektuella tillgångar
  • Jämställdhet och marknadsaktörer
  • Företagsstyrning och värdering
  • Incitamentsstrukturer och konkurrens
  • Företagets finansiering och risk

  Kvantitativ forskning har stor potential att erbjuda relevant information till den företagsekonomiska praktiken. Det är viktigt att den praktiska relevansen av din/er forskning kommuniceras på ett icke-tekniskt sätt, så att även läsare som inte är forskare eller ämnesexperter kan förstå artikelns budskap.
  Skicka ett utkast eller sammanfattning på artikel senast den 15 april 2021. Ett genomarbetat manus behöver vara klart den 15 juni 2021.

  Mer information hittar du på sidan Vill du medverka.

  Gästredaktörer för nummer 2, 2021 är:
  Jan Marton, jan.marton@gu.se
  Stefan Sjögren, stefan.sjogren@gu.se