Välkommen till ett nytt nummer av Organisation & Samhälle!

    Organisering i kristider. Det har nu gått över ett år sedan covid-19-pandemin tog världen i besittning. Det är ett år som betytt svårigheter både för individer, organisationer och samhällen. Vikten av fungerande styrnings- och organisationsformer i kristider har också blivit tydlig, och det är tydligt att företagsekonomiska perspektiv har mycket att bidra med i diskussionen om organisering för och under globala kriser. Detta nummer av Organisation & Samhälle har temat ”Organisering under extraordinära omständigheter”. Det handlar om just hur kriser påverkar samhället på olika sätt och hur de hanteras genom organisering. Vi får ta del av mediers roll i kriser, varför prestationer ökar i nedläggningar, tystlåtet entreprenörskap och den plötsliga omställningen till en digital arbetsplats.

    I övrigt är det ett som vanligt fullmatat nummer med artiklar, recensioner, krönika och intervjuer och debattinlägg. Trevlig läsning!

    Susanna Alexius, Johan Alvehus, Nils Brunsson, Cecilia ­Cassinger, Ola Håkansson och Johanna Sylvander