Välkommen till ett nytt nummer av Organisation & Samhälle!

  Vi lever i coronatider. Även om Sverige haft mildare restriktioner än många andra länder, så har arbetssituationen förändrats för många. Att se sina kollegor via Zoom, Teams eller liknande system har blivit en del av den nya vardagen. Förutsättningar för att bedriva verksamhet har påverkats radikalt; vilka förändringar som blir bestående vet ingen.

  Detta nummer av Organisation & Samhälle bjuder på en blandad kompott. Vi får ta del av diskussioner om hur styrningen organiseras, både på övergripande statlig nivå och inom ramarna för kommunala bolag. Hälso- och sjukvårdens styrning diskuteras i två artiklar. I två artiklar betraktas grundläggande antaganden om konkurrens och tillväxt ur ett ­kritiskt perspektiv. Dessutom lyfter två artiklar fram skönlitteraturen och berättelsernas roll i skapandet av bilder av organisationer både nu och i framtiden.

  I vanlig ordning innehåller också numret recensioner och debattartiklar. Glöm inte att du också kan ta del i debatten genom repliker på vår hemsida www.org-sam.se. Om du är intresserad av att debattera, kontakta vår debattredaktör!

  Anna Jonsson vid Lunds universitet har under flera år varit redaktör för bokrecensioner. Nu kliver hon av det uppdraget och lämnar över till Johanna Sylvander vid Linköpings universitet. Vi tackar Anna för en fantastisk arbetsinsats genom åren och hälsar Johanna välkommen.

  Med önskan om trevlig läsning,

  Susanna Alexius, Johan Alvehus, Pernilla Broberg, Nils Brunsson, Cecilia Cassinger och Ola Håkansson