Hoppa till innehåll

Skriv en artikel

Vi väntar på ditt bidrag! Företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs i samhällsdebatten. Företagsekonomiska kunskaper är centrala för att förstå många viktiga samhällsproblem. I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. Att skriva i O&S är ett sätt att fullgöra akademins s.k. tredje uppgift. Fundera på vad du kan tillföra samhällsdebatten! Du behöver inte komma med ett helt manus med en gång. Till en början kan det räcka med en idé om vad du vill skriva om som vi kan diskutera innan du på allvar sätter fingrarna på tangenterna. Hör av dig med din idé till någon av redaktörerna eller till någon i redaktionsrådet.
Vi har sammanställt en pdf med instruktioner som du kan ladda ner. Korta instruktioner: Forskare, lärare och doktorander i företagsekonomi är välkomna att bidra med texter till tidskriften. Man kan skriva om sin egen eller andras forskning. Bidrag ska vara högst 12 000 tecken inklusive blanksteg. Det finns dock plats även för kortare debattartiklar, på 4000-5000 tecken samt för kommentarer på ca 1000 tecken. Utöver detta finns alltid bokrecensioner i tidskriften.