2014/02

2014/02 Bok- och filmkrönikor

Företagsledare i arbete. Bokkrönika av Rolf Lind

Ledning och ledarskap är centrala organisatoriska fenomen. Den konventionella bilden är att ledningsarbete präglas av systematik, logiska analyser och beslutsfattande, och därför kan formaliseras i generiska principer och konkretiseras i specifika administrativa tekniker. Ofta tillmäts individuellt ledarskap stor betydelse och blir, inte minst i managementlitteratur, föremål för idoliserande föreställningar. Vardagsföreställningar om organisatorisk ledning präglas därför av mytbildning med ursprung i två samverkande idékomplex: normativa administrativa […]

2014/02 Bokrecensioner

Marknadsföring, människor och interaktion, Peter Svensson & Jacob Östberg, Studentlitteratur, 2013

Återvinning är i dag inte en trend utan en tydlig del av de flestas vardag; pantburkar ska tillbaka till affären, grovsopor i containern på gården, hushållssopor delas upp i olika soppåsar beroende på innehåll, och urvuxna kläder skänks till hjälporganisationer. Trots att akademisk återvinning sällan ges samma uppmuntran är det vanligt förekommande. Anknytande discipliner anklagar ofta oss företagsekonomer […]

2014/02 Bokrecensioner

Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning, Rolf Lind, Studentlitteratur, 2014

Den här boken är född ur en undran: ”Hur kommer det sig att de flesta böcker i akademisk grundutbildning som behandlar frågor om vetenskap och forskningsmetod antingen börjar med abstrakta vetenskapsteoretiska resonemang, eller genom att i detalj beskriva metoder och tekniker i den samhällsvetenskapliga forskarens verktygslåda?” (sid. 169). Låt mig redan nu skriva att denna bok är hälsosamt […]

2014/02 Redaktionen har ordet

Välkomna till det andra numret!

Ett uppmärksammat beslut från den nya regeringen var att tillsätta en utredning om vinster i välfärden. Mindre uppmärksammat är kanske att regeringen också vill utreda om styrningsmodellen New Public Management (NPM) kan ersättas. NPM betecknas som ett samlingsnamn för en mängd ekonomiska metoder som gradvis introducerades i offentlig sektor i flera länder under 1980- och 1990-talet. […]

2014/02

Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management som skapar rädda organisationer! | av Roland Almqvist, Bino Catasús och Niklas Wällstedt

”Vi behöver bli bättre på att se om det är teorin, eller om det är tillämpningen utav den, som är problemet.” De senaste decenniernas styrreformer i offentlig sektor har vi lärt känna igen under namnet New Public Management (NPM). NPM är dock ingen enhetlig teori, utan snarare ett paket av idéer och tekniker för styrning av organisationer […]