Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska (1948-2024) var senior professor i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Bland hennes särskilda forskningsintressen fanns fältstudiemetodik, narrativa ansatser i organisationsstudier och kopplingen mellan ledningspraktik och populärkultur.

I Organisation & Samhälle:

Budskap eller etnografi? Filmkrönika

Hur går det för New Public Management i svenska kommuner?

Robotisering på gång!

 

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.