Hoppa till innehåll

Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska  är senior professor i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Bland hennes särskilda intresse räknas fältstudiemetodik, narrativa ansatser i organisationsstudier och kopplingen mellan ledningspraktik och populärkultur.

I Organisation & Samhälle:

Budskap eller etnografi? Filmkrönika

Hur går det för New Public Management i svenska kommuner?

Robotisering på gång!

 

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.