Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

OM ORGANISATION OCH SAMHÄLLE

Organisation & Samhälle är en företagsekonomisk tidskrift som publicerar vetenskapliga artiklar inom företagsekonomins samtliga delområden.

Tidskriften startades 2014 för att presentera företagsekonomiska forskningsresultat på ett sätt som var tillgängligt för andra än experter och därmed bidra till samhällsdebatten. Inom företagsekonomin finns både breda och djupa kunskaper som är centrala för att kunna förstå, utmana och ställa kritiska frågor om det moderna samhället. Organisation & Samhälle har ett särskilt fokus på företagsekonomin i relation till sociala, kulturella och politiska aspekter av samhällsutvecklingen. Tidskriften publicerar artiklar inom detta fokusområde och recensioner av svensk och internationell samhällsvetenskaplig litteratur.

Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av företagsekonomin som en samhällsvetenskap inom och utanför akademin. Texterna är författade av verksamma forskare inom det mångfacetterade företagsekonomiska fältet. Den tryckta tidskriften når medlemmarna i föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) och artiklarna finns fritt tillgängliga här på vår webbplats.

Tidskriften är knuten till Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) och är utgiven med stöd från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse.