Redaktionen

Susanna Alexius, ek. dr, forskare och lärare i företagsekonomi på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. E-post: susanna.alexius(at)score.su.se”
Susanna Alexius är forskare i företagsekonomi, anställd på Score (Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm). Hon brinner för organisationsforskning och institutionell teori.

Johan Alvehus, lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. E-post: johan.alvehus(at)ism.lu.se
Johan Alvehus är lektor i företagsekonomi. Hans forskning handlar främst om ledning och styrning i professionsorganisationer, och hans undervisning rör sig inom samma fält.

Pernilla Broberg, lektor vid Linköpings universitet & Högskolan Kristianstad. E-post: pernilla.broberg(at)liu.se
Pernilla Broberg är lektor i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad och Linköpings universitet. Hon undervisar i revision och redovisning samt arbetar bland annat med uppsatshandledning och verksamhetsintegrerat lärande.

Nils Brunsson, professor vid Uppsala universitet. E-post: nils.brunsson(at)fek.uu.se
Nils Brunsson är en av grundarna av Score, ett centrum för forskning om organisation och offentlig sektor. Han har bl.a. forskat om beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering och organisering av marknader.

Kristina Genell, lektor vid Högskolan Kristianstad. E-post: kristina.genell(at)hkr.se
Kristina Genell är lektor i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad där hon är avdelningschef och arbetar med kurser inom organisationsområdet samt uppsatshandledning. Hon har också tio års erfarenhet som förläggare av företagsekonomisk litteratur.

Print Friendly, PDF & Email