Redaktionen

Johan Alvehus, lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. E-post: johan.alvehus(at)ism.lu.se
Johan Alvehus är lektor i företagsekonomi. Hans forskning handlar främst om ledning och styrning i professionsorganisationer, och hans undervisning rör sig inom samma fält.

Pernilla Broberg, lektor vid Linköpings universitet & Högskolan Kristianstad. E-post: pernilla.broberg(at)liu.se
Pernilla Broberg är lektor i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad och Linköpings universitet. Hon undervisar i revision och redovisning samt arbetar bland annat med uppsatshandledning och verksamhetsintegrerat lärande.

Nils Brunsson, professor vid Uppsala universitet. E-post: nils.brunsson(at)fek.uu.se
Nils Brunsson är en av grundarna av Score, ett centrum för forskning om organisation och offentlig sektor. Han har bl.a. forskat om beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering och organisering av marknader.

Kristina Genell, lektor vid Högskolan Kristianstad. E-post: kristina.genell(at)hkr.se
Kristina Genell är lektor i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad där hon är avdelningschef och arbetar med kurser inom organisationsområdet samt uppsatshandledning. Hon har också tio års erfarenhet som förläggare av företagsekonomisk litteratur.

Maria Grafström, docent vid Stockholms universitet. E-post: maria.grafstrom(at)score.su.se
Maria Grafström är docent i företagsekonomi och verksam vid Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Marias forskning handlar om medier och organisationer.

Print Friendly