Redaktionen

Chefredaktör

Johan Alvehus, docent vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. E-post: johan.alvehus(at)ism.lu.se
Johan Alvehus är docent i tjänstevetenskap. Hans forskning handlar främst om ledarskap och organisering av professionellt arbete, och hans undervisning rör sig inom samma fält.

Redaktionen

Susanna Alexius, docent, forskare och lärare i företagsekonomi på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. E-post: susanna.alexius(at)score.su.se
Susanna Alexius är forskare i företagsekonomi, anställd på Score (Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm). Hon brinner för organisationsforskning och institutionell teori.

Pernilla Broberg, docent vid Linköpings universitet. E-post: pernilla.broberg(at)liu.se
Pernilla Broberg är lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Hon undervisar i revision och redovisning och forskar bl.a. om revisorers arbete och välmående samt om revisionsbranschens utveckling och professionalitet.

Nils Brunsson, professor vid Uppsala universitet. E-post: nils.brunsson(at)fek.uu.se
Nils Brunsson är en av grundarna av Score, ett centrum för forskning om organisation och offentlig sektor. Han har bl.a. forskat om beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering och organisering av marknader.

Cecilia Cassinger, docent vid Lunds universitet. E-post: cecilia.cassinger(at)isk.lu.se
Cecilia Cassinger är fil. dr i företagsekonomi och lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Utifrån ett kulturteoretiskt perspektiv forskar hon om marknads- och varumärkeskommunikation med särskilt fokus på platser (städer och nationer), hållbarhet och aktivism.

Ola Håkansson, förläggare, Studentlitteratur AB. E-post: ola.hakansson(at)studentlitteratur.se
Ola Håkansson
är sedan tjugotre år förläggare för akademisk litteratur inom före­tags­ekonomi och inom metodområdet. Han arbetar på Studentlitteratur, som är Sveriges största förlag för akademisk litteratur.