Redaktionen

Chefredaktör

Johan Alvehus, docent vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. E-post: johan.alvehus(at)ism.lu.se
Johan Alvehus är docent i tjänstevetenskap. Hans forskning handlar främst om ledarskap och organisering av professionellt arbete, och hans undervisning rör sig inom samma fält.

Redaktionen

Susanna Alexius, docent, forskare och lärare i företagsekonomi på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. E-post: susanna.alexius(at)score.su.se
Susanna Alexius är forskare i företagsekonomi, anställd på Score (Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm). Hon brinner för organisationsforskning och institutionell teori.

Nils Brunsson, professor vid Uppsala universitet. E-post: nils.brunsson(at)fek.uu.se
Nils Brunsson är en av grundarna av Score, ett centrum för forskning om organisation och offentlig sektor. Han har bl.a. forskat om beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering och organisering av marknader.

Cecilia Cassinger, docent vid Lunds universitet. E-post: cecilia.cassinger(at)isk.lu.se
Cecilia Cassinger är fil. dr i företagsekonomi och docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Utifrån ett kulturteoretiskt perspektiv forskar hon om marknads- och varumärkeskommunikation med särskilt fokus på platser (städer och nationer), hållbarhet och aktivism.

Ola Håkansson, förläggare, Studentlitteratur AB. E-post: ola.hakansson(at)studentlitteratur.se
Ola Håkansson
är sedan tjugotre år förläggare för akademisk litteratur inom före­tags­ekonomi och inom metodområdet. Han arbetar på Studentlitteratur, som är Sveriges största förlag för akademisk litteratur.

Redaktionsråd

Mats Alvesson, Lunds universitet. E-post: mats.alvesson(at)fek.lu.se
Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och även knuten till University of Queensland, Brisbane och Cass Business School, London.

Bino Catasús, Stockholms universitet. E-post: bic(at)fek.su.se
Bino Catasús är professor vid Stockholms universitet, närmare bestämt professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision.

Barbara Czarniawska, Göteborgs universitet. E-post: Barbara.Czarniawska(at)gri.gu.se
Barbara Czarniawska innehar Torsten och Ragnar Söderbergsprofessur i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där hon har ansvar för forskningsprogrammet Managing Overflow.

Karin M. Ekström, Högskolan i Borås. E-post: karinm.ekstrom(at)hb.se
Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, vid Högskolan i Borås där hon leder forskargruppen Sustainable Consumption Research Group.

Per Forsberg, Örebro universitet. E-post: per.forsberg(at)oru.se
Per Forsberg är docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Örebro universitet. Pers forskning handlar om redovisningens roll i olika typer av organisationer och deras koppling till samhället.

Maria Grafström, docent vid Stockholms universitet. E-post: maria.grafstrom(at)score.su.se
Maria Grafström är docent i företagsekonomi och verksam vid Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Marias forskning handlar om medier och organisationer.

Bengt Jacobsson, Södertörns högskola. E-post: bengt.jacobsson(at)sh.se
Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola och har forskat om reformer, styrning och förändring i offentliga organisationer.

Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet. E-post: karin.jonnergard(at)lnu.se
Karin Jonnergård är professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och Lund universitet. Hon är en av grundarna av det svenska nätverket för professionsforskning och Gruppen för bolagsstyrningsforskning vid Linnéuniversitetet.

Anna Jonsson, Lunds universitet. E-post: anna.jonsson(at)fek.lu.se
Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Anna forskar om kunskapsöverföring och lärande inom organisationer och i samhället.

Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm. E-post: Lars.Strannegard(at)hhs.se
Lars Strannegård är rektor vid Handelshögskolan i Stockholm och innehavare av Bo Rydin och SCAs professur i ledarskap.

Magnus Söderlund, Handelshögskolan i Stockholm. E-post: Magnus.Soderlund(at)hhs.se
Magnus Söderlund är professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring, och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm.

Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet. E-post: Alexandra.Waluszewski(at)sts.uu.se
Alexandra Waluszewski är professor i företagsekonomi och forskningsledare vid Uppsala universitets Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier (Uppsala STS).