Gästredaktörer

Elisabeth Sundin, gästredaktör för Tema Det nya arbetslivet, nr 2/2017 och nr 1/2018

Elisabeth Sundin är professor em. i företagsekonomi samt forskningsledare vid Helix, Linköpings universitet. Organisatorisk förändring ur ålders- och genusperspektiv är några av hennes forskningsintressen.