2019/01, Gästredaktörer

Stefan Arora-Jonsson, gästredaktör för Tema Konkurrens och marknad. Nr 1/2019

Stefan Arora-Jonsson är professor i företagsekonomi, särskilt organisation och samhälle. Hans forskning rör konkurrensens organisering och organisatoriska konsekvenser.

Stefan är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala ­universitet.

Print Friendly, PDF & Email