Gästredaktörer

Stefan Tengblad, gästredaktör för Tema Ledarskap – myter och verklighet, nr 2 – 2016

Stefan Tengblad är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och bedriver forskning om ledarskap och medarbetarskap i olika arbetslivssektorer.