Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Föreningen Företagsekonomi i Sverige har till uppgift att bidra till att utveckla det företagsekonomiska ämnet i Sverige på universitets- och högskolenivå. Föreningen är verksam med frågor avseende på utbildning, forskning och samhällskontakter. Föreningen välkomnar  lärare och forskare (inkl. doktorander) i företagsekonomi att bli medlemmar.  Även  forskare och lärare i närstående ämnen och andra personer som samarbetar med lärare och forskare i företagsekonomi kan ansöka om medlemskap. Att vara individuell medlem är kostnadsfritt. Här är en länk till FEKIS hemsida.

Texter till temanummer om mångfald, jämställdhet och inkludering

LÄS MER

EFTERLYSNING:

Nils Brunsson kommer med ett skarpt förslag.

Byt namn på företagsekonomin!

LÄS MER

DEBATT:

Läs artikeln om problematiken kring begreppet samverkan i offentlig sektor.

Samverkan – ett vagt begrepp eller demokratiskt ideal?

LÄS MER

Organisation & Samhälle intervjuar:

Nils Brunsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

LÄS MER

Vi har uppdaterat våra författarinstruktioner!

LÄS MER HÄR

SKRIV FÖR OSS!

Om problematiken kring
begreppet samverkan
i offentlig sektor.

LÄS MER

Samverkan –
ett vagt begrepp
eller demokratiskt ideal?

LÄS MER

Tidskriften Organisation & Samhälle bjuder in till temanummer och workshop under FEKIS 2024.
Vi efterlyser texter till temanumret om mångfald, jämställdhet och inkludering.

Efterlysning:

LÄS MERDebatt färgplatta 03

Nils Brunsson kommer med ett
skarpt förslag.

Byt namn
på företags-
ekonomin!

zoomed in typewriter

Vill du skriva för oss och nå ut
med din expertis och forskning
till fler? Hör av dig!

LÄS MER

Vi har uppdaterat
våra författar-
instruktioner!

LÄS MER

Vi behöver tala
mer om antro-
pomorfism

Läs artikeln om varför vi behöver tala mer
om antropomorfism.