Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Nummer 2, 2022 – Hyperrationalisering

  Välkommen till ett nytt nummer av Organisation & Samhälle!

  Formella organisationer är ett av de tydligaste uttrycken för moderniteten. Max Weber noterade detta redan för över hundra år sedan och utformade sin byråkratiteori just för att beskriva den typ av formella organisationer som växte fram i hans samtid. ­Begrepp som effektivitet, rationalitet och regelstyre var centrala ­idéer i detta.

  I dag ser vi emellertid andra former av organisering växa fram: organisering som organiserar andra organiserande aktiviteter, rationalisering av rationalisering. Sådan hyperrationalisering är temat för detta nummer och behandlas både med ett historiskt perspektiv och med nedslag i dagens verksamheter. Bland våra ordinarie artiklar finns texter om politiska partiers relation till sina medlemmar, om staten som lobbyist och en reflektion om hur masker påverkar oss som människor. Till detta kommer som vanligt bokrecensioner, intervjuer och en bokkrönika.

  Trevlig läsning!

  Susanna Alexius, Johan Alvehus, Nils Brunsson, Cecilia ­Cassinger, Signe Jernberg och Emilia Florin Samuelsson

  Med detta nummer avtackar vi Nils Brunsson, som en gång var med och startade tidskriften Organisation & Samhälle, för hans ovärderliga engagemang i redaktionen under de år som varit.

  Nils, vi vet att vi har hela företagsekonomi-Sverige med oss när vi tackar för de år som varit – och vi ser alla fram emot dina fortsatta bidrag till diskussion och debatt!