Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Organisation och Samhälle Logotyp

Organisation och samhälle fyller 10 år!

Organisation och samhälle startades 2014 med syftet att tillgängliggöra företagsekonomiska forskningsresultat för en bredare publik och därmed bidra till samhällsdebatten.

Dela denna artikel

Under 2024 firar tidskriften Organisation och samhälle 10-årsjubileum. På denna sida delar vi med oss av tillbakablickar, information om kommande aktiviteter och framtidsplaner.

Organisation och samhälle startades 2014 med syftet att tillgängliggöra företagsekonomiska forskningsresultat för en bredare publik och därmed bidra till samhällsdebatten.

Under det gångna decenniet har 19 tryckta nummer av tidskriften publicerats. De har behandlat 15 olika teman inom företagsekonomi och öppnat upp för nya perspektiv på ämnet.

I vår utkommer det 20:e numret i samband med jubiléet.

Organisation och samhälle utvecklas och förändras ständigt. Vi drivs inte av en organisation, enskild person eller idé, utan representerar en samling av röster och idéer inom svensk företagsekonomi som förenas av ett gemensamt intresse för att göra ämnet relevant i samhället. Om du har förslag på artiklar, nya idéer eller ämnen, tveka inte att höra av dig. Vi ser fram emot att ha dig med oss även under de kommande tio åren.

Karin Holmblad Brunsson, Studentlitteratur, 2013
Ökar riskerna i banksektorn?
Bino Catasús, Niclas Hellman och Christopher Humphrey, SNS Förlag, 2013.
Användningen av munskydd har starkt negativa effekter på vår sociala interaktion
Underhåll av infrastruktur är viktigt, men ofta upptäcks behoven för sent