Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Lovisa Näslund, gästredaktör för Tema Tid för tillit? Nr 2/2018

    Lovisa Näslund

    Lovisa Näslund är ekono­mie doktor och biträdande lektor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Hon forskar framförallt om förtroendeskapande i olika empiriska sammanhang, exempelvis ekologiska märkningar, på professionella tjänstemarknader och i sociala media.

    Modal popup Mobile - Välkommen