Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Stefan Arora-Jonsson, gästredaktör för Tema Konkurrens och marknad. Nr 1/2019

    Stefan Arora-Jonsson

    Stefan Arora-Jonsson är professor i företagsekonomi, särskilt organisation och samhälle. Hans forskning rör konkurrensens organisering och organisatoriska konsekvenser.

    Stefan är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala ­universitet.

    Modal popup Mobile - Välkommen