Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Stefan Tengblad, gästredaktör för Tema Ledarskap – myter och verklighet, nr 2 – 2016

    Stefan Tengblad

    Stefan Tengblad är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och bedriver forskning om ledarskap och medarbetarskap i olika arbetslivssektorer.

    Modal popup Mobile - Välkommen