Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Anna Krohwinkel

Hälso- och sjukvården
2020/02

Mot en modern styrning av vården

Utvecklingsarbete i hälso- och sjuk­vården bedrivs ofta utifrån föreställningar som inte tar hän­syn till variationen och kom­plexi­teten i de behov som verk­sam­heten måste svara upp till

Läs mer »