Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Ellika Sevelin

Ellika Sevelin
Författare

Ellika Sevelin

Ellika Sevelin är lektor i allmän rättslära vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hon bedriver forskning i tillämpad rättsfilosofi. 2017 disputerade hon på avhandlingen Facts in …

Läs mer »
Modal popup Mobile - Välkommen