Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Peter Svensson

Konsumismen
2015/01

Konsumismen

Lösningarna på konsumtionssamhällets problem ser olika ut beroende på vem som formulerar problemet. Denna kritik är viktig men kan man lösa konsumtionssamhällets grundproblem med bättre eller mindre konsumtion?

Läs mer »