Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Thomas Carrington, gästredaktör för Tema Redovisning och revision, nr 1 – 2016

    Thomas Carrington

    Thomas Carrington är ekon. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om förståelsen och formandet av begreppet tillförlitlighet i extern redovisning och revision

    Modal popup Mobile - Välkommen