Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Välkommen till ett nytt nummer av Organisation & Samhälle!

  Organisation & Samhälle

  Skolan är ett ämne ständigt på tapeten, inte minst under valår. Frågor om hur våra skolor ska organiseras och ledas blir än mer relevanta i turbulenta tider då det är särskilt viktigt att medborgarna kan genomskåda propaganda och falska påståenden.

  Detta nummer av Organisation & Samhälle har just skolan som tema, och vi hoppas att de olika bidragen, om allt från styrning och digitalisering till marknader och associationsformer, kommer att bidra till att ställa nya och kritiska frågor om skolan som organisation.

  Vi har också bett personer praktiskt verksamma i skolans värld recensera några företagsekonomiska böcker om skolan. Bland våra ordinarie artiklar märks texter om infrastruktur, new public management, jämställdhet och information i coronatider. Till detta kommer ytterligare recensioner, intervjuer och en bokkrönika.

  Vi tackar med detta nummer Ola Håkansson för ett fantastiskt arbete med O&S under åren. Vi hälsar också två nya redaktionsmedlemmar välkomna: Emilia Florin Samuelsson från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Signe Jernberg, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. Emilia kommer att vara en del av det ordinarie redaktionsarbetet och Signe kommer att vara ansvarig för våra bokrecensioner.

  Trevlig läsning!

  Susanna Alexius, Johan Alvehus, Nils Brunsson, Cecilia Cassinger, Emilia Florin Samuelsson och Signe Jernberg