Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

16 oktober, 2018

Författare

Malin Tillmar

Malin Tillmar är professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitet och gästprofessor vid Linköpings universitet. Hon forskar om entreprenörskap i olika typer av organisationer och sammanhang. Verksam …

Läs mer »
Författare

Birgitta Sköld

Birgitta Sköld är biträdande universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och forskar om konsekvenserna av den offentliga sektorns omvandling med fokus på kvinnors företagande. Verksam …

Läs mer »
Janet Vähämäki
Författare

Janet Vähämäki

Janet Vähämäki är forskare på Stockholm Environment Institute (SEI) och på SCORE, Stockholms Centrum för forskning om offentlig förvaltning. Hennes forskning hand­lar om styrning av …

Läs mer »
Författare

Ola Segnestam Larsson

Ola Segnestam Larsson är docent i företagsekonomi vid ­Institutionen för civilsamhälle och religion, Marie Cederschiöld högskola. Olas forskning handlar om ideella organisationers ­speciella förutsättningar och …

Läs mer »
Författare

Håkan Henriksson

Håkan Henriksson är regelverks- och redovisningsspecialist på KPMG Advisory med fokus på försäkringsföretag. Han har tidigare arbetat på Finansinspektionen som specialist i regelverksfrågor för försäkringsföretag. …

Läs mer »
Författare

Göran Nilsson

Göran Nilsson är lärare och forskare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och intresserar sig för styrning, ­flexibilitet och agilitet. Han är medförfattare till läroboken Management …

Läs mer »
Författare

Klara Regnö

Klara Regnö, ekonomie doktor, är verksam som universitetslektor vid Mälardalens högskola och som jämställdhetsstrateg vid Karolinska Institutet. Hennes forskning rör betydelser av genus, jämställdhet och …

Läs mer »
Elisabeth Sundin
Författare

Elisabeth Sundin

Elisabeth Sundin är professor emerita i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Hennes forskning har exempelvis behandlat entreprenörskap, arbete och förändring i olika typer av organisationer och …

Läs mer »
Författare

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö är lektor i socialt arbete vid Söder­törns högskola. I Organisation & Samhälle: Kompetens som ­kvalitetssäkring inom hemtjänsten  

Läs mer »
Författare

Anna Häger Glenngård

Anna Häger Glenngård är docent och lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Kontexten för Annas forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Forskningsfrågorna är ofta …

Läs mer »