Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Ola Segnestam Larsson

Ola Segnestam Larsson är docent i företagsekonomi vid ­Institutionen för civilsamhälle och religion, Marie Cederschiöld högskola. Olas forskning handlar om ideella organisationers ­speciella förutsättningar och ­bidrag till samhället.

I Organisation & Samhälle:

Hur uppkommer och fortbestår tillit?

Civilsamhället – en motståndsficka till hyper­rationaliseringen?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.