Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Mats Alvesson

Mats Alvesson

Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har under lång tid bedrivit närstudier av ledarskap i organisationer och har bland annat tillsammans med Stefan Sveningsson och Martin Blom publicerat följande böcker: Alvesson & Sveningsson (red) Ledning och (sned)styrning i högskolan (Studentlitteratur 2020), Alvesson, Blom & Sveningsson, Reflexivt ledarskap (Studentlitteratur 2017), Sveningsson & Alvesson, Chefsliv (Studentlitteratur 2014; engelsk översättning: Managerial lives, Cambridge University Press 2016), Alvesson & Spicer (red.), Ledarskapsmetaforer (Studentlitteratur 2012) och Alvesson, Jonsson, Sveningsson & Wenglen, När ledarskapet krackelerar (Studentlitteratur 2015).

I Organisation & Samhälle:

Chefen som amatörterapeut och trivselarbetare

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.