Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

MEDVERKA!

TEMA

REKONSTRUERA

TEMA

VILL DU SKRIVA FÖR ORGANISATION & SAMHÄLLE?

Författarinstruktion till Organisation & samhälle

Välkommen som författare till den företagsekonomiska tidskriften Organisation & samhälle!

I författarinstruktionen finner du följande information:

 • Om tidskriften
 • Artikeltyper
 • Referenshantering
 • Tips för skrivande
 • Tidskriftens spridning
 • Instruktioner för kontoregistrering och inlämning av artiklar

Om tidskriften

Organisation & samhälle publicerar vetenskapliga artiklar skrivna av företagsekonomiska forskare för en större publik inom företagsekonomins samtliga delområden. Tidskriftens idé är att belysa viktiga samhällsfrågor utifrån företagsekonomiska kunskaper och forskningsrön.

Utgångspunkten för O&S är att företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs i samhällsdebatten. Svensk företagsekonomi står för både breda och djupa kunskaper om hur organisationer fungerar. Exempel på frågor som adresseras är hur organisationer struktureras och styrs, deras relationer till marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi. Dessa kunskaper är centrala för att kunna förstå, utmana och kritiskt granska det moderna samhället.  O&S har ett särskilt fokus på företagsekonomin i relation till sociala, kulturella och politiska aspekter av samhällsutvecklingen.

Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av företagsekonomin som en samhällsvetenskap inom och utanför akademin. Texterna är författade av verksamma forskare inom det företagsekonomiska fältet.

O&S tillämpar anonymiserad kollegial granskning (double blind peer review), vilket innebär att artiklarna granskas av forskare utanför tidskriftens redaktion.

Artikeltyper

Vi välkomnar olika typer av artiklar samt recensioner av svensk och internationell samhällsvetenskaplig litteratur. Notera att O&S endast publicerar originalartiklar. Det innebär att artikeln inte får ha publicerats i något annat sammanhang tidigare.

Artiklar
Artiklar lämnas in via vårt digitala artikelsystem (se instruktioner nedan). Artikeln ska vara skriven i MS-Word med dubbelt radavstånd. Artiklar ska bestå av minst 4000 ord och max 6000 ord (exklusive abstrakt/sammanfattning).

Författarens namn ska inte anges i manuskriptet.

En sammanfattning om maximalt 175 ord samt fem nyckelord ska bifogas i samma dokument som manuskriptet.

”Klassikern”
Klassikern är en kortare artikel (ca 2 500 ord) som behandlar en bok som har gjort avtryck inom företagsekonomin.

Debattartiklar
O&S har en särskild avdelning för företagsekonomisk ämnesdebatt. Debatten kan handla om det företagsekonomiska ämnets innehåll och utveckling, om utbildning och undervisning, om företagsekonomisk forskning eller om företagsekonomins roll i samhället.

Debattartiklar ska vara högst 2000 ord. Kommentarer till publicerade debattartiklar kan lämnas in digitalt och bestå av högst 1000 ord.

Bokrecensioner
Vi välkomnar bokrecensioner av nya och intressanta böcker eller avhandlingar inom företagsekonomi. En recension ska inte överskrida 1000 ord. Ange författarens namn, bokens titel, utgivningsår och förlag.

Film- och bokkrönikor
Krönikor ska vara maximalt 2000 ord.

För alla bidrag gäller att en kort författarpresentation på ca 50 ord ska bifogas i ett separat dokument. Ange även din titel och institutionstillhörighet.  Vi behöver också ett högupplöst foto på dig.

Referenshantering
O&S använder slutnoter för referenser. I slutnoten ligger enbart en referens och ingen annan text. Det går också bra att i texten nämna författare och/eller titel på verk. Ange referenser i noten enligt detta format:

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.

Ouchi, W. G. (1979). A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms. Management Science, 25(9), 833-848. 

Tengblad, S., & Vie, O. E. (2012). Management in practice: Overview of classic studies on managerial work. I S. Tengblad (red.), The work of managers. Towards a practice theory of management (s. 18–44). Oxford: Oxford University Press.

Tips för skrivande

 • Tänk igenom hur du bidra till samhällsdebatten. I O&S kan du kommentera och bidra till aktuell debatt genom att tillföra företagsekonomiska kunskaper. Du kan också börja en ny debatt, t ex påtala att något är allmänt missuppfattat i samhället eller för lite uppmärksammat trots att det är viktigt. Men det är förstås inte frågan om argument som bara är löst tyckande, argumenten ska ha tydlig förankring i företagsekonomiska kunskaper. Du kan skriva om din egenforskning men du kan också skriva om andras forskning. Du kanske vill ta upp ett helt forskningsfält som du tycker är viktigt, men du kan också utgå från enskilda verk av andra forskare, t ex från någon aktuell eller klassisk bok.
 
 • Ta inte läsarens intresse för givet. I företagsekonomisk undervisning ges ofta tips om hur företagen ska agera för att tjäna mer pengar och växa. Kom ihåg att de flesta läsare nog är helt ointresserade av att enskilda företag tjänar ännu mer pengar. Många har motsatt intresse. Om detta är ditt intresse måste du först övertyga om att det är bra för Sverige att företagen växer eller dylikt. De ämnen som vi tar upp i O&S ska vara av relevans även för personer som inte är intresserade av ämnesinterna diskussioner, vilket betyder att artiklar som berör exempelvis utvecklingen av det företagsekonomiska ämnet behöver knytas till ett bredare samhällsintresse.

 

 • Visa i inledningen att den fråga du skriver om är viktig och att dina argument är centrala för att förstå aktuella samhällsfrågor.
 
 • Anknyt till aktuell debatt eller peka på att det finns missuppfattningar som du vill rätta Förankra artikeln i frågor som är intressanta för en bredare allmänhet snarare än angelägenheter som är mer forsknings- eller undervisningsinterna.
 
 • Referenser kan inte användas för att visa att du har rätt utan det måste du visa själv.
 
 • Tala redan i inledningen om vad poängen i din artikel är och argumentera sedan för den. Var inte rädd för att skriva om, och alltså upprepa, vad andra sagt! Det mest intressanta som sagts på ett viktigt forskningsområde kanske inte sagts av just dig.
 
 • Skriv på enkel och lättfattlig svenska utan anglicismer. 

Tidskriftens spridning

Vi arbetar hårt med att sprida O&S. Den tryckta tidskriften skickas till medlemmar i Föreningen Företagsekonomi i Sverige, organisationer och företag. Vi når också en betydligt bredare grupp via vår webbsida och sociala medier. Artiklar publiceras löpande på webbsidan och delas med följare på LinkedIn. Hjälp oss att sprida din artikel och tidskriften i dina sociala nätverk.

Instruktioner för kontoregistrering och inlämning av artiklar

Registrering av konto
1. Gå till artikelsystemet här.
2. Klicka på register.
3. Fyll i dina uppgifter och bocka i rutorna.
4. Klicka på register.

Instruktioner för att lämna in artiklar
1. Logga in på sidan med ditt användarkonto.
2. Klicka på Submissions och läs igenom de korta instruktionerna på sidan.
3. Välj Make a new submission högst upp på sidan.
4. Du kommer nu att gå igenom fyra steg: start, upload, metadata, confirmation.

 1. Start: Gå igenom steg för steg och fyll i fälten, bocka i rutorna och skriv ev. kommentar till redaktören, gå sedan vidare genom att klicka på spara.
 2. Upload: Ladda upp din artikel och klicka på spara.
 3. Metadata: Här fyller du i rubrik, underrubrik och ev. nyckelord och metadata som gäller för din artikel, gå vidare genom att klicka på spara.
 4. ConfirmationHär får du en chans att gå tillbaka och ändra något om du känner att något har blivit fel, annars klickar du på slutför.

Tack för ditt bidrag! Vi ser fram emot att läsa din artikel.