Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Åsa Plesner

Åsa Plesner är doktorand vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon studerar medarbetares samspel med och motstånd mot ekonomistyrning, med ett särskilt intresse för den svenska offentliga sektorn.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.