2016/01

2016/01 Bokrecensioner

Integrerad verksamhetsstyrning, Ulf Johanson och Matti Skoog. Studentlitteratur, 2015.

Verksamhetsstyrning – Utveckling av begrepp och praktik Ulf Johanson och Matti Skoog har tillsammans lång erfarenhet av forskning om styrning av organisationer, och uppvisar mycket god kunskap om området. Boken tar sitt avstamp i det traditionella begreppet ekonomistyrning och det innehåll ekonomistyrningen i praktiken har fått i många organisationer. Författarna fortsätter sedan med en genomgång av den […]

2016/01 Bokrecensioner

Ombudskapitalisterna: Institutionella ägares röst och roll, Anette Nyqvist, Liber, 2015.

De välvilliga kapitalförvaltarna Nyqvists studie om institutionella ägare kan placeras inom genren ”the social study of finance”, i vilken samhällsvetare och ekonomer analyserar de praktiker och verksamheter som utgör det globala finanssystemet. Nyqvist, antropolog till disciplinen, betonar vikten av att förstå de institutionella ägarnas roll, dvs. de finansanalytiker som ansvarar för förvaltningen av bland annat pensionsfonder. Utgångspunkten är att […]

2016/01 Bokrecensioner

Människobehandlande organisationer: Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete, Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer (red.), Natur & Kultur, 2015.

Hur kan vi förstå välfärdens organisationer? Bakom det något otympliga begreppet ”människobehandlande organisationer” döljer sig välfärdssektorns kärnverksamheter – dvs. vård, skola, omsorg – vilka är intressanta att studera och förstå inte minst eftersom de berör så väldigt många av oss, på så många olika vis. Boken blir särskilt angelägen mot bakgrund av den tilltagande professionaliseringen och ”akademiseringen” av […]

2016/01 Bokrecensioner

Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare, Bengt Johannisson och Caroline Wigren-Kristoferson. Studentlitteratur, 2015.

Vad har Bert Karlsson och Lars Vilks gemensamt? Radikala entreprenörer. Vad och vem är det? Johannisson och Wigren-Kristoferson har båda lång erfarenhet och djup kunskap om entreprenörskap – det som så många talar om men få på ett enkelt sätt kan definiera eller förklara hur det skiljer sig från, till exempel, företagsamhet. De inleder också boken […]

2016/01 Vem är du?

…Sara Brorström?

”Jag vann skytteligan i handbolls-allsvenskan, men valde ändå akademin” Vem är du? Sara: Jag är forskare på Gothenburg Research Institute, vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Där forskar och undervisar jag kring städer, strategier och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Hållbarhetsfrågan intresserar mig också och då vilka uttryck den tar sig i praktiken. Vad arbetar du med just […]

2016/01

Redovisning för hållbarhet – kommunikation genom integrerad rapportering | av Kristina Jonäll och Gunnar Rimmel

Vad innebär integrerad rapportering och varför är det viktigt? Hur är en bra integrerad rapport utformad och hur kan den användas? Diskussionen om hur företagen bidrar till en hållbar samhällsutveckling har tilltagit markant de senaste åren. Det sätt på vilket företagen bedriver och redovisar sitt hållbarhetsarbete har därför fått stor uppmärksamhet i medierna, inom näringslivet och akademin. […]