Redaktionen har ordet

2017/01 Redaktionen har ordet

Välkomna till nummer 1, 2017!

I en tid då traditionella medier och den granskande journalistiken är i kris, och statens främsta granskande organ Riksrevisionen har tvingats byta ut sina tre riksrevisorer, hörs rop i den offentliga debatten om att mer och bättre granskning behövs. Ordet granskning väcker associationer till ordning och kontroll och motiveras vanligen […]

2016/02 Redaktionen har ordet

Välkomna till nummer 2, 2016!

Efter nittonhundratalets katastrofer var det inte många som ropade på fler starka ledare. Men i dagens samhälle är ledarskap populärt igen, åtminstone om man får döma av den svenska samhällsdebatten. Mycket verkar kunna ordna sig bara ledarskapet blir bättre. Om rektorerna blir bättre ledare ska skolorna förnyas och eleverna lära […]

2016/01 Redaktionen har ordet

Välkomna till nummer 1, 2016

Välkomna till ett nytt nummer av Organisation & samhälle, det första för 2016! Denna gång är det dags för ett nytt temanummer som kompletteras med artiklar från olika företagsekonomiska områden. Temat för detta nummer är redovisning och revision. För att lyckas få fram detta nummer har vi behövt ämnesexpertis från […]

2015/02 Redaktionen har ordet

Välkomna till det fjärde numret!

Den stora flyktingtillströmningen till Sverige under hösten har aktualiserat frågor om organisation. De handlar om hur omhändertagandet ska organiseras i stort men framför allt om hur svenska myndigheter, kommuner och företag kan anpassa sig till den nya situationen; vi har redan sett exempel på hur svårt det är att snabbt ändra arbetssätt i stora byråkratier. […]

2015/01 Redaktionen har ordet

Välkomna till det tredje numret!

Välkomna till det tredje numret av Organisation och Samhälle och det första för 2015! Vi har på samma sätt som i förra numret ett tema som kompletteras med artiklar från andra företagsekonomiska områden. Temat för detta nummer är konsumtion och vi har denna gång bjudit in en gästredaktör som har lagt ned ett stort arbete […]

2014/02 Redaktionen har ordet

Välkomna till det andra numret!

Ett uppmärksammat beslut från den nya regeringen var att tillsätta en utredning om vinster i välfärden. Mindre uppmärksammat är kanske att regeringen också vill utreda om styrningsmodellen New Public Management (NPM) kan ersättas. NPM betecknas som ett samlingsnamn för en mängd ekonomiska metoder som gradvis introducerades i offentlig sektor i flera länder under 1980- och 1990-talet. […]

2014/01 Redaktionen har ordet

Välkommen till första numret!

Välkommen till premiärnumret av Organisation & samhälle! Vi tror att en tidskrift om just organisation och samhälle behövs och egentligen borde ha startats för länge sedan. Vi lever i ett samhälle som är fullt av organisationer och där organisationer och deras sätt att fungera har enorm betydelse för utvecklingen av […]