2014/01

2014/01 Bok- och filmkrönikor

Herbert Simon och strävan efter rationella organisationer. Bokkrönika av Bengt Jacobsson

Att Herbert A. Simon 1978 fick det årets pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för ” … pioneering research into the decisionmaking process within economic organizations” var kanske inte någon sensation. Priset hade inte funnits särskilt länge (det var den tionde gången som priset delades ut) och bruket att gräva ganska djupt i den nationalekonomiska myllan för att hitta […]

2014/01 Bok- och filmkrönikor

Budskap eller etnografi? Filmkrönika av Barbara Czarniawska

Det är ingen tvekan om att populärkulturen är nära relaterad till ”det levda livet” i dess privata och offentliga dimensioner. Relationen är ömsesidig: populärkultur avspeglar livet, och livet imiterar populära bilder som kan gälla kärlek eller arbete. Ledare lär sig ledarskap från filmer, unga mafiosi lär sig prata i jobbet från Scarface, och brittiska […]

2014/01

För dåliga etiska kunskaper och färdigheter i ledningen | av Tommy Jensen

”De stora svenska företag som inte klarar av att göra affärer på ett mer ansvarsfullt sätt än i dag riskerar att sopas bort från marknaden.” Svenska storföretags verksamheter spänner över hela världen; det handlar då om att göra affärer i vitt skilda sammanhang med stora skillnader i normer, lagar och regleringar, traditioner, kulturer, politiska styren och […]

2014/01

Mediebilden formar föreställningar om vad som är ansvar | av Maria Grafström och Karolina Windell

”Medierna har ett granskande uppdrag men är det rimligt att de tillåts agera både som åklagare och som moralisk domare?” De bilder medier sprider om verkligheten spelar en central roll när det gäller att forma idéer och åsikter om aktuella fenomen och händelser. Hur organisationer och deras ledare beskrivs i nyhetsrapporteringen har därmed betydelse för hur de […]

2014/01

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt – en kritisk granskning | av Frédéric Delmar och Karl Wennberg

”Bristen på kunskap om sambandet mellan entreprenörskap och tillväxt riskerar att spä på den  sociala marginaliseringen.” Inom såväl akademin som i samhällspolitisk debatt lyfts entreprenörskap ofta fram som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. Sambandet mellan entreprenörskap och tillväxt har dock inte kunnat fastslås. Det är långt ifrån säkert att mer entreprenörskap […]

2014/01

Bilindustrins metoder ger ingen effektiv välfärd | av Jan E Persson och Ulrika Westrup

”I välfärdssektorns organisationer lämpar sig inte metoder hämtade från bilindustrin.” Medier, offentliga utredningar och forskare har uppmärksammat effektivitetsproblem inom välfärdssektorn. Den vanligaste förklaringen till problemen är att organisationer inte tillräckligt väl samordnar sina insatser. Man hänvisar till den ”stuprörsliknande” struktur med professionellt och ekonomiskt avgränsade organisationer som växt fram inom […]

2014/01 Vem är du?

… Lena Mossberg?

”Jag har precis köpt ett pensionat” Vem är du? Lena: Jag är professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och gästprofessor på Handelshögskolan i Bodö, Universitetet i Nordland i Norge. Min forskning är inriktad på konsumentens upplevelser och appliceras på hotell, restaurang och turism. Vad arbetar du […]

2014/01

Den mätta människan | av Magnus Söderlund

”Nuförtiden mäts nästan allt, från människors intelligens till deras politiska preferenser eller trivsel. Men att sådana mätningar ska betraktas som just mätningar är inte självklart.” Många forskare drömmer om att lansera bidrag som får stor betydelse för den verksamhet som andra forskare bedriver. De som lyckas med detta brukar kallas […]