Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Staffan Furusten

Staffan Furusten

Staffan Furusten är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och föreståndare för Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). Han forskar om expertsamhällets organisering, kunskapsspridning, olika organisationsformer och ledning och styrningsproblematik i dessa, samt offentlig upphandling när ansvarstagande för kvalitet i verksamheten möter krav på regelföljande.

I Organisation & Samhälle:

Med kritisk blick på delningsekonomin

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.